<- بازگشت

اولین ویژه نامه گاهنامه‌ی «برابری»، به مناسبت ۸ مارس روز جهانی زن، اسفند ماه سال ۱۴۰۲

 

گاهنامه‌ی "برابری" نشریه سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی زنان،
 


* زیر نظر شورای سردبیران: منیژه صبا، شهین حیدری، پروین عرفانی، شهره ایرانی، علی صمد

 


* همکاران این شماره:
 حمیرا احمدیان، خاطره عبودی، نیکی نیا میمندی، پروین عرفانی، رویا الف، آذر گل آرا، فریبا خانلی، نرگس کرمی، شهلا شکوفی، شاپرک راد.* آدرس تماس با گاهنامه "برابری":

[email protected]


++++++++++++++++++فهرست مطالب:

* یادداشت شورای سردبیران گاهنامه "برابری"، صفحه یک

* کاج/حمیرا احمدیان، صفحه دو تا هفت

* سایه در سایه سار/خاطره عبودی، صفحه هفت تا سیزده

* آذر هزار و چهارصد و یک/نیکی نیا میمندی، صفحه سیزده تا بیست

* عرق/ زورا نیل هرستون/ترجمه پروین عرفانی، صفحه بیست تا بیست و هفت

* کاش اسمم را می‌گذاشتند دریا/رویا الف، صفحه بیست و هفت تا سی

* دکمه سر دست/آذر گل آرا، صفحه سی تا سی و پنج

* حکمت خانم/فریبا خانلی، صفحه سی و پنج تا سی و نه

* ربابه جان/نرگس کرمی، صفحه سی و نه تا چهل و یک

* پتوی یشمی/شهلا شکوفی، صفحه چهل و یک تا چهل و سه

* حجاب اجباری در چند تصویر/شاپرک راد، صفحه چهل و سه تا چهل و چهار

* خاطرات/ رویا- الف، صفحه چهل و چهار تا چهل و شش.