در باره ما

سایت ندای جمهوری ایران مطالب تولیدی در رسانه جمهوری ایران TV، کانال تلگرام ندای جمهوری ایران، سکولار‌ دمکراسی، جمهوری ایران (مقالات) و‌ سیمای جمهوری ایران TV (ویدیو ها) و نیز گلچینی از همه سایت ها و شبکه های اجتماعی جمهوریخواه را جمع آوری و در این رسانه به نمایش می گذارد. مدیران مسئول سایت و شبکه های تصویری و شنیداری این رسانه کوروش‌ پارسا و علی صمد می باشند.

این رسانه در چارچوب گذار خشونت پرهیز از رژیم اسلامی ایران به یک سیستم ‌جمهوری‌ سکولار‌ دمکرات حقوق بشری با ساختار غیر متمرکز و ضد تبعیض فعالیت می کند. ضمن اینکه توسعه دمکراتیک پایدار ‌‌گذار به اقتصاد دانش بنیاد یکی از اهداف پایه ای این رسانه میباشد. طبعا حفظ تمامیت ارضی ایران، احترام به حقوق دمکراتیک مردم مناطق مختلف کشور ‌و همچنین تعهد به اعلامیه جهانی حقوق بشر، و مبارزات برابرخواهانه و ضد تبعیض مردم سراسر ایران، اصول پایه ای این رسانه جمهوریخواه سکولار دموکرات میباشد. ما به دنبال تقویت گفتگوی‌ دموکراتیک با همه گرایشات سیاسی و ضد دیکتاتوری برای ساختن ایران آینده هستیم.

تولیدات و گلچین مطالب انتخابی برای سایت با همکاری داوطلبانه عده ای از همراهان جمهوریخواه سکولار دموکرات انجام می شود. رسانه ندای جمهوری ایران در تلاش است که بطور‌ هفتگی با فعالان، تحلیلگران، ‌‌چهره های جمهوری‌خواه برنامه های تصویری، شنیداری و نوشتاری داشته باشد.

ما از همه دوستان و همراهانی که برای تقویت صدای نیروهای جمهوریخواه سکولار دموکرات در داخل و خارج از ایران فعالیت می کنند دعوت به همکاری و همراهی می کنیم.

با امید به همراهی ها و همکاری ها

با دوستی

سردبیران سایت ندای جمهوری ایران

کورش پارسا و علی صمد