Health <- بازگشت

همگرایی و ائتلاف ها در اپوزیسیون جمهوری خواه دمکرات بر بستر جنبش زن زندگی آزادی

حمایت بیش از ۱۶۰ کنشگر و رسانه شبکه ای جمهوری خواه سکولار دمکرات از ایده گفتمان ملی سراسری برای همگرایی و تفاهم ملی جهت کذار به دمکراسی   

بیانیه همگرایی جمهوری خواهان شبکه ای، در رابطه با پشتیبانی از گفتگوی ملی سراسری 

 

ما امضاء کنندگان زیر، جمهوری خواهان سکولار دمکرات، فعالین شبکه ای و رسانه های مجازی شبکه ای، از "گفتگوی ملی سراسری" پیشنهادی در بیانیه سیاسی و اجتماعی (۱)، استقبال میکنیم.

 

بیش از ۲۳۰ نفر از فعالین سیاسی و اجتماعی در بیانیه ای بحرانهای مبتلابه جامعه ایران در زمینه های بوم زیستی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی را که حاصل ۴۵ سال حکومت دینی مسلط بر کشور ایران است را برشمرده اند.

 

چهار فراز از این بیانیه ۲۳۰ نفر عبارتند از:

 

۱- ..... در آمدهای مالیاتی رشد ۴۷ درصدی یافته و هم اکنون هم برای این رقم در امسال، افزایش ۶۹ درصدی پیش بینی شده است. دلار نیز از اواسط بهمن گذشته از مرز ۶۰ هزار تومان عبور کرده و با رشد ۱۳۸ درصدی در دوره دو ساله دولت رئیسی، دامنه خطّ فقر را به درآمدهای ۲۵ میلیون تومانی رساند. ...اکنون بنا به ارزیانی میانه روانه، حدود ۳۰ درصد جمعیتِ ایران زیر خط فقر می زیند و ۴۰ درصد جمعیت نیز در آستانه فرو افتادن به زیر خط فقراَند....

 

۲- خصلت نمایِ طبقهِ حاکم ذی نفع در کلّی ترین شکل، ادغام همه جانبه نظامی- اقتصادی و سیاسی- امنیتی در ساختار نهاییِ دولت در ایران است. برای نشان دادن تنها سطح بسیار کوچکی از این ادغام، میتوان به ورود نظامیان به مهمترین بخش های صنعت مانند نفت و گاز اشاره کرد. ...

 

۳- از سوی دیگر به لحاظ ایدئولوژیک، سیاستِ فرهنگیِ معطوف به سیادت جوییِ قشری از فقها، استقرار نوعی روحانی سالاری و دینی دنیازده را حاکم ساخته که خود در شکاف های طبقاتی و گسترش فساد و اختلاس و دیگر ویرانگری های اجتماعی ذی سهم است. ...

 

۴- مذهبِ به اصطلاح "اصول گرای ولایی" به وضوح در برابرِ بحران معیشتی، تعمیق فزاینده شکاف های طبقاتی، گسترش فساد و اختلاس، ناهنجاری ها و آسیب های دهشتناک حاضر، یا مسکوت است و یا خود سهیم در مناسبات و توجیه گرِ مسببان وضع موجود. با آن که این کارنامه، سرشار از ناتوانیها، سوء مدیریت ها، فسادها، فشارها و خشونت هایی است که حیات ملت را در همه عرصه ها تهدید میکند، اما جلوه های کنشگری های مدنی در متن جامعه، بارقه هایی از امید را نوید میدهند که به شرط سازمان یافتگی، فرصت ساز خواهد بود. ...

 

به نظر‌نگارندگان این بیانیه کنونی، بررسی‌های علمی و کارشناسی، آینده خطرناکی را برای ایران در دو دهه آینده پیش بینی می‌کنند. بی‌آبی یا به عبارت دیگر ورشکستگی آبی، و فرونشست مرتبط با آن، فرسایش زمین و خاک، تخریب روزافزون محیط زیست، نابرابری جنسیتی، آموزش نامناسب، انزوای بین‌المللی و سایر موارد مرتبط تنها مثالهایی هستند که نیاز به حرکت به سوی توسعه دموکراتیک پایدار را به یک ضرورت برای جلوگیری از نابودی سرزمینی ایران تبدیل کرده و نیاز به همگرایی و همراهی نیروهای دموکراتیک را به یک راه حل ناچار تبدیل کرده است.

 

۲۳۰ نفر راه حل را در رسیدن به گفتگوهای ملی سراسری میبینند و مینویسند:

...گفتگو در راستای نیل به نوعی گفتمانِ هم گرایی و وفاق ملی پیرامون گذار به دمکراسی. همچنین تامین یک جمهوری راستین، تفکیک نهادهای دین و دولت، برقراری حاکمیتِ قانون بنیاد و آزادی و عدالت محور، پی گیری سیاسی مستقل و ملی، صلح و خلع سلاح عمومی در منطقه و تنش زدایی با همسایگان.

 

ما امضاء کنندگان ذیل، فعالین شبکه ای و رسانه های مجازی شبکه ای جمهوری خواه و معتقد به تکثرگرایی سیاسی و اجتماعی، یکپارچگی ارضی ، ساختار غیر متمرکز قدرت و خواهان گذار خشونت پرهیز از حکومت اسلامی و تاسیس نظام جمهوری سکولار دمکرات، فارغ از هرگونه امتیاز موروثی، دینی، ایدئولوژیکی و مادام العمری در ایران هستیم. 

نظامی مردم سالار و غیر متمرکز که با قبول منشور جهانی حقوق بشر، در راه عدالت اجتماعی و احقاق حقوق مشروع تمامی اقشار و طبقات مردم و رفع کلیه تبعیضات علیه اتنیک ها و اقلیتها، در سراسر کشور گام بردارد. استقلال، آزادی، برابری، توسعه دمکراتیک پایدار و حفظ محیط زیست و رفاه، رفع تبعیض اتنیکی، دینی، جنسی/ جنسیتی از ارکان مهم دیگر این گفتگو هستند، امضاء کنندگان ذیل بر همین اساس و با اتکا به اصول یاد شده، از پیشنهاد «گفتگوهای ملی سراسری» در بیانیه مذکور حمایت و استقبال می‌کنند.

 

نگارش و تدوین توسط: رسانه همگرایی جمهوری خواهان متشکل از کانالها، شبکه ها و شخصیت های منفرد جمهوریخواه دمکرات


ادامه گزارش در لینک زیر همراه با اسامی امضاکنندگان:
https://tinyurl.com/3tabede5