Health <- بازگشت

گزارش از جشن اول ماه مه در بروکسل/ علی صمد

اول ماه مه روز ویژه ای برای جهان کار است. در این روز کارگران، معلمان و دیگر مزدبگیران در سراسر جهان متحد و یکپارچه خواستار بهبود شرایط کار و دستمزد خود می شوند. برای بسیاری اول ماه مه یادآور مبارزات کارگران و مزدبگیران علیه تبعیض، بی عدالتی و برای حقوق کار در جهان است. هر ساله سندیکاها، اتحادیه ها، تشکل‌های کارگری، احزاب، سازمان‌ها و تشکل های سیاسی و دموکراتیک، این مناسبت مهم و پر اهمیت سیاسی را با توجه به امکانات خود در سراسر جهان جشن می گیرند.


در این روز کارگران مبارزات پیشینیان خود را به یاد می‌آورند و یاد می‌کنند که گاه با به خطر انداختن جان خود، برای کسب حقوق اجتماعی، مدنی و سیاسی جدید مبارزه کردند. اول ماه مه نیز روز همبستگی است و انواع فعالیت‌های سیاسی، هنری و فرهنگی برای بزرگداشت این روز خجسته در شهرهای مختلف کشور بلژیک برگزار می‌شود. امسال چهارشنبه اول ماه مه ۲۰۲۴، بزرگترین سندیکای کارگری بلژیک اف. ژ. ت. ب. جشن بزرگی را در مرکز شهر بروکسل و بسیاری از شهرهای بزرگ بلژیک در والونی، بروکسل و فلاندر برگزار کرد. هزاران نفر در جشن سندیکا به اشکال گوناگون علیه تبعیض، بی عدالتی، علیه جنگ و آری به یک جهان بهتر، انسانی‌تر، برابر و مدرن و صلح آمیز شرکت کردند.


امسال سندیکای "اف. ژ. ت. ب."، از همه تنوعات سیاسی، مدنی و مترقی بلژیکی و خارجی مقیم بروکسل دعوت به عمل آورده بود که این جشن فرخنده را هر چه باشکوه‌تر از طریق برپایی چادرها و غرفه های تبلیغاتی، سیاسی و فعالیت‌های هنری و غیره برگزار کنند، تا از این طریق وجه همبستگی بین‌المللی در روز کارگر برجسته تر شود. جشن بزرگ سندیکا، سرشار از همبستگی، دوستی، شادی، تبادل فرهنگی و سیاسی میان شرکت کنندگان در مراسم بود. در تمام بعد از ظهر جشن شرکت کنندگان می توانستند از کنسرت‌ها، نمایشگاه عکس، غرفه ها و حتی جلسات بحث‌های سیاسی که توسط سندیکا سازماندهی شده بود استفاده کنند و لذت ببرند. امسال، موضوع بهداشت و سلامت، راست افراطی، حقوق زنان، انتخابات در بلژیک و دفاع از آتش بس و صلح در دستور کار مناظره های روز و بحث های سازماندهندگان و شرکت کنندگان در جشن بود. وسایل ارتباط جمعی بلژیکی فعالیت های این جشن بزرگ سندیکایی را پوشش خبری و تصویری دادند.


در مراسم جشن پر شکوه اول ماه مه ۲۰۲۴، “جمهورىخواهان سکولار و دموکرات ایران در بلژیک" با برپایی غرفه ای حضور فعال داشتند. غرفه با شعارها و تراکت هایی به زبان فرانسه و فارسی تزیین شده بود: دفاع از ایجاد سندیکاهای آزاد و مستقل و مطالبه‌ی آزادی فوری و بی‌قید و شرط فعالین سندیکایی، صنفی زندانی و دفاع از حقوق برابر زنان در محیط کار، پلاکاردهایی در دفاع از آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی، لغو حکم اعدام، نه به اعدام و آزادی توماج صالحی در درون و بیرون از غرفه، نصب شده بود. در طول جشن یک متن پتیشن به زبان فرانسه در دفاع از حقوق کار، آزادی سندیکالیست های زندانی و همه زندانیان سیاسی- عقیدتی، لغو حکم اعدام و آزادی بدون فید و شرط توماج صالحی به امضای حاضرین در جشن رسید و چند صد نفر از حاضرین در جشن آنرا امضا زدند. طیف های مختلفی از ایرانیان از هنرمندان، شاعران، فعالین سیاسی، مدنی و اجتماعی ایرانی در این جشن حضور داشتند و همبستگی خود را با مبارزات فعالین سندیکایی و اجتماعی در ایران اعلام کردند.


علاوه بر غرفه جمهورىخواهان سکولار و دموکرات ایران در بلژیک، گروه دیگری از کنشگران ایرانی با نام زن، زندگی، آزادی غرفه ای داشتند و از حقوق کار، زندانیان سیاسی و جنبش دموکراتیک مردم ایران فعالانه دفاع می کردند. یک میز تبلیغی از طرف فعالین حزب چپ ایران در جشن سندیکا گذاشته شده بود و آنها هم یکسری فعالیت تبلیغی و هنری در ارتباط با ایران انجام دادند.

اول ماه مه ۲۰۲۴